ΗΠΑ: Αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, με ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκων και στους δυο γονείς

0

Σε είκοσι αμερικανικές Πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη και η Ουάσινγκτον, βρίσκονται υπό επεξεργασία ριζικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όσον αφορά την επιμέλεια ανηλίκων παιδιών μετά από διαζύγιο των γονέων. Σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, το δικαστήριο θα υποχρεούται να αναθέσει την επιμέλεια ισότιμα και στους δύο γονείς, εκτός εάν ο διακανονισμός αυτός βλάπτει τα συμφέροντα του παιδιού. 

Οι υποστηρικτές των προτεινόμενων αλλαγών ισχυρίζονται ότι με την ίση κατανομή του χρόνου του παιδιού ανάμεσα στους δύο γονείς, θα μειωθούν οι συγκρούσεις και τα δικαστικά έξοδα, τα οποία συνήθως συνδέονται με τις δικαστικές διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών.

Επικαλούνται επίσης διάφορες μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά ωφελούνται περισσότερο, όταν και οι δύο γονείς συμμετέχουν στην ανατροφή τους. Από την άλλη μεριά, οι επικριτές του νόμου διατείνονται ότι με την προτεινόμενη νομοθεσία αφαιρείται η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου, όσον αφορά την επίλυση υποθέσεων επιμέλειας.