ΗΠΑ: Ανατροπή νομολογίας για την απόδειξη του αιτιώδους συνδέσμου αναπηρίας και απόλυσης

0

Το δικαστήριο έκανε δεκτό ότι δεν απαιτείται ο ενάγων να αποδείξει ότι απολύθηκε αποκλειστικά λόγω της αναπηρίας, αλλά ότι η αναπηρία ήταν απλώς ένας λόγος απόλυσης.

Στη διαπίστωση αυτή έφτασε το δικαστήριο στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης Lewis v. Humboldt Acquisition Corp. H ενάγουσα Susan Lewis είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη από το 2007, ένα χρόνο μετά την απόλυσή της από την εργοδότρια εταιρεία. Έως τότε η Lewis εργαζόταν ως νοσοκόμα σε έναν από τους οίκους ευγηρίας υπό την διαχείριση της εταιρείας. Η Lewis άσκησε αγωγή κατά της Humboldt Acquisition Corp. ισχυριζόμενη ότι μία κινητική πάθηση που είχε –εξαιτίας της οποίας κάποιες φορές μετακινούνταν μόνο με αναπηρικό καροτσάκι – έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόλυσή της.

Στο αιτιολογικό της απόφασης το δικαστήριο ανέτρεξε στους κανόνες δικαίου που τυγχάνουν εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή τις διατάξεις του νόμου ADA (Americans with Disabilities), και τόνισε ότι ο νόμος δεν απαιτεί η αναπηρία να είναι αποκλειστικός λόγος απόλυσης, αλλά ένας παράγοντας που λειτουργεί ενθαρρυντικά για την απόλυση. Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα σχολιάζοντας ότι η μέχρι τότε νομολογία πάνω στο θέμα ήταν εσφαλμένη, καθώς η προϋπόθεση της αναπηρίας ως αποκλειστικού λόγου απόλυσης υπάρχει στις διατάξεις του νόμου “Rehabilitation Act”. Όταν, λοιπόν, τα δικαστήρια απορρίπτουν αγωγές αποζημίωσης για αυτόν τον λόγο, σφάλλουν, διότι η απορριπτική απάντηση του δικαστηρίου στην απόφαση-ορόσημο Maddox v. University of Tenessee είχε στηριχθεί στο νόμο “Rehabilitation Act” και όχι ADA (American with Disabilities).

ΗΠΑ: Ανατροπή νομολογίας για την απόδειξη του αιτιώδους συνδέσμου αναπηρίας και απόλυσης