ΗΠΑ: Αντισυνταγματικότητα ρυθμίσεων για την χωρίς άδεια πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

0

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια έκρινε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αντιβαίνουν στην Πρώτη Τροποποίηση του αμερικανικού Συντάγματος καθώς και στην αρχή διάκρισης των εξουσιών.

Η υπόθεση αφορούσε την εξουσία που έχει δοθεί στο FBI να αποστέλλει επίσημα αιτήματα-επιστολές (NSL – National Security Letters) σε εταιρείες, ζητώντας την γνωστοποίηση στοιχείων των καταναλωτών-πελατών τους. Με τέτοιου είδους αιτήματα παρακάμπτεται το βήμα προηγούμενης δικαστικής έγκρισης για αποκάλυψη των στοιχείων, με την προϋπόθεση πάντως ότι το αίτημα συνδέεται με ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Την συνταγματικότητα των εν λόγω ρυθμίσεων αμφισβήτησε δικαστικά εταιρεία τηλεπικοινωνιών η οποία έλαβε τέτοιο αίτημα από τις αμερικανικές αρχές. Στην επιστολή που έλαβε η εταιρεία οι αρχές προειδοποιούσαν ότι η δημοσιοποίηση αποδοχής του αιτήματος θα συνεπαγόταν κίνδυνο για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων, στο μέτρο που απαγόρευαν χωρίς λόγο στους αποδέκτες των αιτημάτων NSL να κάνουν γνωστό το πραγματικό γεγονός της παραλαβής του σχετικού αιτήματος.

Σχόλια