Απόρριψη εφέσεως, λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου λέξεων

0

 

Εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε έφεση, καθώς έκρινε ότι στο δικόγραφο της χρησιμοποιήθηκαν τεχνάσματα, όπως η σύμπτυξη λέξεων και η χρήση συντμήσεων, για την παράκαμψη του επιτρεπόμενου ορίου λέξεων.
 
Η εταιρεία Pi-Net International, η οποία κατηγορεί την τράπεζα JPMorgan Chase για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μέσω του συστήματος διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών, άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, η οποία είχε εκδοθεί υπέρ της JPMorgan. Όμως, το Εφετείο απέρριψε την έφεση, καθώς κρίθηκε ότι ο συνήγορος της εφεσιβάλλουσας, προσπάθησε με δόλιο τρόπο να αποφύγει το όριο 14.000 λέξεων για το παραδεκτό της έφεσης.
 
Στο επίμαχο δικόγραφο, είχαν σβηστεί τα διαστήματα ανάμεσα σε διάφορες λέξεις, οι οποίες είχαν συμπτυχθεί μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μία παράθεση νομολογίας αποτελούμενη από 14 λέξεις, συμπτύχθηκε σε μία. Επίσης, πολλές λέξεις και φράσεις είχαν αντικατασταθεί από συντομογραφίες, και είχαν παραλειφθεί εξ ολοκλήρου τα οριστικά άρθρα, καθιστώντας το κείμενο σχεδόν ακατανόητο.