ΗΠΑ: Απόρριψη τριών αγωγών κατά Visa και Mastercard στις χρεώσεις ATM

0

Την απόρριψη τριών αγωγών σε βάρος των Visa και Mastercard αποφάσισε ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τις αγωγές καταλογίζονταν στις εταιρείες παραβάσεις της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και υπερχρέωση των καταναλωτών στις διατραπεζικές αναλήψεις.

Ενάγοντες σε μία εκ των αγωγών ήταν το Εθνικό Συμβούλιο ΑΤΜ (National ATM Council) και άλλες δεκατρείς οργανώσεις, που ισχυρίζονταν ότι οι Visa και Mastercard χρέωναν παραπάνω τους καταναλωτές για χρήση των καρτών σε υπηρεσίες ATM. Το δικαστήριο απέρριψε τις αιτιάσεις των εναγόντων, θεωρώντας ότι οι τελευταίοι δεν επικαλέστηκαν το πραγματικό εκείνο υλικό που θα μπορούσε να στηρίξει την απόδειξη κάποιας παράνομης “συμπαιγνίας” των Visa και Mastercard σε βάρος των καταναλωτών.

Σχόλια