ΗΠΑ: Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για τις θαλάσσιες γεωτρήσεις

0

Ενεκρίθη τελικά από την αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων νομοθετική πρόταση με την οποία θα αυστηροποιηθούν οι ισχύοντες ομοσπονδιακοί κανονισμοί που διέπουν τις εξωχώριες γεωτρήσεις. Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία που ήλθε στο προσκήνιο με σκοπό την αποτροπή μελλοντικής περιβαλλοντικής καταστροφής αντίστοιχης με αυτή που προεκλήθη από το πρόσφατο ατύχημα σε πλατφόρμα άντλησης της BP στον κόλπο του Μεξικού.
Για να καταστεί νόμος του κράτους, πάντως, η ρύθμιση θα πρέπει να εναρμονιστεί με την ισχύουσα ενεργειακή νομοθεσία και τις τροποποιήσεις που εξετάζει αυτήν την περίοδο η Γερουσία των ΗΠΑ.

Σχόλια