ΗΠΑ: Έκθεση – σενάριο για τρομοκρατικό χτύπημα στο Ανώτατο Δικαστήριο

0

Η έκθεση διατάχθηκε στο πλαίσιο των μελετών που εκπονεί τακτικά κυβερνητική Επιτροπή για τα τρομοκρατικά επεισόδια. Η Επιτροπή συστάθηκε την επαύριο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και μέχρι στιγμής έχει δημοσιεύσει πορίσματα σε παρόμοια καταστροφολογικά σενάρια, για παράδειγμα σε περίπτωση που πεθάνουν μέλη του Κογκρέσου ή της κυβέρνησης λόγω τρομοκρατικών επιθέσεων.Τα συνταγματικά ερωτήματα που τίθενται κάθε φορά είναι μείζονος σημασίας, και το αντικείμενο εργασίας της Επιτροπής εκφράζει τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας να είναι συνεχώς προετοιμασμένη για ενδεχόμενες απειλές.

Αν, επομένως, τέσσερα ή περισσότερα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ έπεφταν θύματα τρομοκρατικής επίθεσης, θα κωλυόταν ουσιωδώς η απονομή της δικαιοσύνης σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Κυρίως γιατί ο αμερικανικός Οργανισμός των Δικαστηρίων δεν επιτρέπει την εισαγωγή υποθέσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο, όταν οι δικαστές είναι λιγότεροι από έξι. Σε αυτή την περίπτωση –λένε οι συνταγματολόγοι- νομιμοποιείται η λήψη έκτακτων μέτρων για την απρόσκοπτη συνέχιση της δικαιοδοτικής λειτουργίας, μπορεί δηλαδή ο Πρόεδρος να ανασυνθέσει ολόκληρο το σώμα, ή το ελλείπον μέρος του, διορίζοντας προσωρινά δικαστές χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο (recess appointments).

Η προσωρινή θητεία αυτών των δικαστών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενάμισι χρόνο. Περιπλέκοντας το ερώτημα, οι συνταγματολόγοι αναλογίστηκαν ακόμη και την περίπτωση που ο Πρόεδρος εκμεταλλευτεί τις έκτακτες περιστάσεις ως αφορμή για να διορίσει δικαστές της αρεσκείας του. Τότε, οι βουλευτές δεν θα μπορούσαν μεν να εναντιωθούν –διότι μόνον ατύπως μπορούν να δώσουν τη γνώμη τους για τους διορισθέντες δικαστές-, αλλά θα υπήρχε η δυνατότητα αναθεώρησης των αποφάσεων που εξέδωσε το έκτακτο δικαστήριο μετά τη λήξη της προσωρινής θητείας του από το νέο, πλήρους σύνθεσης Ανώτατο Δικαστήριο.

Έκθεση / Σενάριο για τρομοκρατικό χτύπημα στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ                                                                                             

Σχόλια