ΗΠΑ: Επιτρεπτή η, εκ μέρους δικαστή, προτροπή παροχής pro bono υπηρεσιών από δικηγόρο

0

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου (ΑΒΑ), οι δικαστές, οι οποίοι εδρεύουν σε Ανώτατο Δικαστήριο αμερικανικής πολιτείας, μπορούν να αποστείλουν επιστολή, σε όλους τους δικηγόρους, οι οποίοι είναι μέλη του δικηγορικού συλλόγου της συγκεκριμένης πολιτείας, παρακινώντας τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, για το κοινό συμφέρον (pro bono).

Στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του ABA, περιέχεται σύσταση προς τους Δικηγόρους, σχετικά με την παροχή πενήντα ωρών νομικής εργασίας ετησίως, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε άτομα που χρειάζονται νομικές υπηρεσίες, αλλά δεν διαθέτουν πόρους. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του ABA, με σχετική γνωμοδότηση της, έκρινε ότι οι δικαστές μπορούν, μέσω επιστολής, να καλέσουν τους δικηγόρους προς ανταπόκριση στην εν λόγω ηθική υποχρέωση, χωρίς να τίθεται ζήτημα παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας των Δικαστικών Λειτουργών. Στον εν λόγω Κώδικα προβλέπεται το εξής: «Οι δικαστές μπορούν να προωθούν την διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών στην απονομή της δικαιοσύνης, παρακινώντας τους δικηγόρους να προσφέρουν δωρεάν νομικές υπηρεσίες, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, εκτός εάν μετέρχονται εξαναγκαστικές μεθόδους ή καταχρώνται το κύρος του λειτουργήματος τους».

Επίσης, στη γνωμοδότηση προτείνεται η εξέταση διάφορων παραγόντων εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών πριν την αποστολή της επιστολής, όπως είναι ο αριθμός των δικηγόρων στους οποίους απευθύνεται, το ύφος της επιστολής, το εάν η επιστολή αποτελεί προσωπική αλληλογραφία ή γενική έκκληση στο σύνολο των μελών του δικηγορικού συλλόγου, καθώς και εάν πρόκειται να ελεγχθεί η μετέπειτα ανταπόκριση στη σύσταση.

Σχόλια