ΗΠΑ: Ευθύνη του αποστολέα sms σε οδηγό, σε περίπτωση ατυχήματος

0

Το Ανώτερο Δικαστήριο του New Jersey έκρινε, ότι η συνειδητή αποστολή μηνύματος κειμένου (sms) σε άτομο, την ώρα που οδηγεί, μπορεί να στοιχειοθετήσει ευθύνη του αποστολέα, σε περίπτωση ατυχήματος. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα διαμορφωθείσα νομολογία, ευθύνη έφερε μόνο ο οδηγός, ο οποίος έκανε χρήση κινητού τηλεφώνου, εν κινήσει.

Η υπόθεση αφορά στη Shannon Colona, στην οποία ασκήθηκε αγωγή για την πρόκληση σύγκρουσης αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα, λόγω του ότι το ατύχημα συνέβη 10 μόλις δευτερόλεπτα, αφότου ο οδηγός του αυτοκινήτου απάντησε σε μήνυμα της εναγόμενης.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς των εναγόντων, οι οποίοι ωστόσο έγιναν μερικώς δεκτοί στο δεύτερο βαθμό. Ωστόσο το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε, ότι δεν υπήρχαν ικανές αποδείξεις για την ενοχή της Shannon, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση [PDF], «ο αποστολέας δε φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση αποστολής γραπτού μηνύματος στον οδηγό, αλλά μόνο αν γνώριζε ή είχε λόγο να γνωρίζει, ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αυτός βρισκόταν εν κινήσει».

Σχόλια