ΗΠΑ: Ικανοποίηση της κυβέρνησης για ματαίωση συγχώνευσης δύο επιχειρήσεων-«κολοσσών» στις τηλεπικοινωνίες

0

H υπαναχώρηση της επιχείρησης χαιρετίστηκε ως σημαντική νίκη υπέρ των καταναλωτών.Η κυβέρνηση είχε αντιτεθεί εξ αρχής στην συμφωνία εξαγοράς, ασκώντας μάλιστα προσφυγή κατά της AT&T τον Αύγουστο. Καθώς οι AT&T και η T-Mobile είναι οι δύο από τις τέσσερις επιχειρήσεις που καλύπτουν με παροχή υπηρεσιών δικτύου, όλη την αμερικανική επικράτεια, υπήρχε έντονος φόβος των αρχών ότι η ενδεχόμενη συγχώνευση θα οδηγούσε σε εξάλειψη του ανταγωνισμού με δυσμενείς συνέπειες για το καταναλωτικό κοινό.

«Προσφύγαμε κατά της συμφωνίας με σκοπό να σταματήσει η εξαγορά και να προστατευθούν οι καταναλωτές, οι οποίοι στηρίζονται στον ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί στην μείωση των τις τιμών. Εφόσον, όμως, τα μέρη εγκατέλειψαν τη σύμβαση, ικανοποιήθηκε και το αίτημά μας», σχολίασε ο νομικός εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η AT&T αποστασιοποιήθηκε από τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου, τονίζοντας ότι μόνο θετικές συνέπειες θα είχε ενδεχόμενη θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων. «Οι προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης να σταματήσουν τη συγχώνευση δεν είναι ικανές να αλλάξουν την πορεία που έχει δρομολογηθεί για την αγορά τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και επικερδείς τομείς παγκοσμίως, με πολλές προοπτικές, οι οποίες πρέπει να διανοιχθούν και να αξιοποιηθούν. Ο συνδυασμός των AT&T και T-Mobile θα έκανε ακριβώς αυτό.Τώρα, αφενός θα ζημιωθούν οι καταναλωτές, αφετέρου θα αποθαρρυνθούν οι επενδύσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Η ματαιωθείσα εξαγορά είχε συμφωνηθεί έναντι τιμήματος 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων.