ΗΠΑ: Κανονικά θα προχωρήσει η εκδίκαση αγωγής επενδυτών κατά της Deutsche Bank

0

Η δικαστής Katherine Forrest αιτιολόγησε την απόφασή της με το σκεπτικό ότι οι αιτιάσεις των εναγόντων είναι κατ΄αρχήν επαρκείς και ικανές να στηρίξουν την αξίωση τους.

Η αγωγή εναντίον της Deutsche Bank ασκήθηκε το 2011, με σκοπό να εκπροσωπηθούν όλοι οι μέτοχοι που αγόρασαν μετοχές της εταιρείας στο χρονικό διάστημα 2007 – 2009. Οι ενάγοντες μέτοχοι κατηγορούν την τράπεζα ότι τους παραπλάνησε ως προς την κατάστασή της τόσο πριν όσο και στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ιδίως οι μέτοχοι-επενδυτές ισχυρίζονται ότι η τράπεζα υποτίμησε ορισμένους κινδύνους και προέβη σε σφάλματα στις συναλλαγές ομολόγων οδηγώντας την αξία της μετοχής σε πτώση κατά 87 τοις εκατό μέσα σε μια διετία.

Σχόλια