ΗΠΑ: Νέοι περιορισμοί για τις εκτρώσεις

0

Νόμο που εισάγει νέους περιορισμούς σχετικά με την πραγματοποίηση εκτρώσεων στο Οχάϊο, υπέγραψε ο κυβερνήτης της πολιτείας John Kasich.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, θα απαιτείται υπερηχογράφημα για οποιαδήποτε γυναίκα επιθυμεί να προβεί σε έκτρωση. Επιπλέον, περικόπτεται η χρηματοδότηση των υπηρεσιών προγραμματισμένης μητρότητας, ενώ περιορίζονται δραστικά οι δυνατότητες των γιατρών, οι οποίοι πραγματοποιούν τις σχετικές επεμβάσεις, να συνάπτουν συμφωνίες με τα τοπικά νοσοκομεία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο νόμου του πολιτειακού προϋπολογισμού, κάτι που προκάλεσε τις αντιδράσεις των υπέρμαχων της προγραμματισμένης τεκνοποιίας, σύμφωνα με του οποίους, οι πολιτικοί του Οχάϊο προσπάθησαν τεχνηέντως και εμμέσεως να θέσουν σε ισχύ τον εν λόγω νόμο.