Οι πρώτοι “Νομικοί Τεχνίτες” χωρίς πτυχίο νομικής, ΗΠΑ

0

 

Δημοσιεύθηκαν την περασμένη Δευτέρα τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου της Ουάσινγκτον, όσον αφορά τη λήψη άδειας άσκησης της δικηγορίας, από άτομα τα οποία δεν διαθέτουν πτυχίο νομικής σχολής.

Οι επτά επιτυχόντες, γνωστοί με τον όρο «Νομικοί Τεχνικοί Περιορισμένης Αδείας» (Limited License Legal Technicians), χρειάζονται τώρα την έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουάσινγκτον, για την επίσημη χορήγηση της άδειας ανάληψης νομικών υποθέσεων.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το περασμένο έτος από το Δικηγορικό Σύλλογο της Ουάσινγκτον, για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη, μέσω της χορήγησης άδειας σε μη δικηγόρους, για την παροχή νομικών συμβουλών και βοήθειας σε περιορισμένους τομείς δικαίου, κυρίως σε αστικές υποθέσεις. Το 80 έως 90% των Αμερικανών χαμηλού εισοδήματος δεν ζητούν τη βοήθεια δικηγόρου σε υποθέσεις αστικής φύσεως, καθώς οι αμοιβές των δικηγόρων είναι υπερβολικά υψηλές. Ακόμα και οι νέοι δικηγόροι χρεώνουν υψηλά ποσά για τις νομικές τους υπηρεσίες, προς εξόφληση των δαπανηρών φοιτητικών τους δανείων, ενώ οι υπηρεσίες νομικής βοήθειας υπολειτουργούν, ελλείψει υποδομών και κονδυλίων.
 
Οι «Νομικοί Περιορισμένης Αδείας», αντιθέτως, φοιτούν για περίπου ένα έτος σε κολέγιο και στη συνέχεια συμμετέχουν στις σχετικές εξετάσεις. Εάν επιτύχουν, μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους στην προετοιμασία δικογράφων και στη διεξαγωγή νομικών ερευνών, σε υποθέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται νομική κατάρτιση υψηλού επιπέδου, όπως είναι τα διαζύγια και η επιμέλεια των τέκνων. Οι αμοιβές τους αναμένεται να είναι κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με των δικηγόρων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η πρόσβαση των απόρων πολιτών στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Εάν το πρόγραμμα στεφθεί από επιτυχία, αναμένεται να υιοθετηθεί και από άλλες αμερικανικές πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και το Νέο Μεξικό.