ΗΠΑ: Πιο σκληρά μέτρα κατά της σωματεμπορίας

0

Ο Πρόεδρος καλεί το Ομοσπονδιακό Ρυθμιστικό Συμβούλιο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα μέσα στο προσεχές εξάμηνο, προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι διενεργούμενοι έλεγχοι και να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων.

Η σωματεμπορία μαστίζει σημαντικό αριθμό χωρών παγκοσμίως και οι κυβερνήσεις των κρατών αυτών καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από κανονισμούς και νομοθετικά μέτρα για να πατάξουν τέτοιου είδους φαινόμενα.

Μάλιστα, εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εστιάσει στο θέμα, προτείνοντας μια σειρά στρατηγικών μέτρων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ανάλογη είναι, τέλος και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ανακοινώσει το σχεδιασμό προγράμματος προκειμένου να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή τη σύγχρονη μορφή δουλείας.

Σχόλια