ΗΠΑ: Προωθείται σχέδιο νόμου για την αναγνώριση των παράνομων μεταναστών

0

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Barack Obama προωθεί σχέδιο νόμου, με το οποίο προβλέπεται ότι οι παράνομοι μετανάστες θα αναγνωρίζονται ως νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι Αμερικής εντός οκταετίας, εφόσον ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές το παρελθόν τους και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν την ανάλογη φορολογία.

Πιο συγκεκριμένα, με το σχέδιο προβλέπεται ότι οι 11 εκ. παράνομοι μετανάστες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση για να λάβουν τη «Lawful Prospective Immigrant» βίζα. Οι μετανάστες, των οποίων τα αιτήματα θα γίνονται δεκτά θα έχουν το δικαίωμα να μένουν νόμιμα στις ΗΠΑ, να εργάζονται καθώς και να ταξιδεύουν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Επίσης, θα μπορούν να ζητήσουν ανάλογη νομική αναγνώριση τόσο για τις συζύγους όσο και για τα τέκνα τους, ακόμα κι αν διαμένουν εκτός ΗΠΑ. Τέλος, σημειώνεται ότι άτομα, για τα οποία εκκρεμούν ποινικές καταδίκες δε θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Σχόλια