ΗΠΑ: Πρόταση δέσμευσης του Ανώτατου Δικαστηρίου από τον Κώδικα Δεοντολογίας

0

Ομάδα μελών του Κογκρέσου, προερχόμενων από τό Δημοκρατικό κόμμα, εισηγήθηκε νομοσχέδιο, βάσει του οποίου τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ θα δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τη δράση των δικαστών των κατώτερων ομοσπονδιακών δικαστηρίων.
Ειδικότερα, θ’ απαγορεύεται ρητά στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα ή δραστηριότητα εξεύρεσης πόρων καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία τους.

Σημειώνεταιι, ότι παρότι τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου ακολουθούν άτυπα τους ως άνω κανόνες, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο επίσημο νομοθέτημα που να τους δεσμεύει, όπως συμβαίνει με κατώτερα δικαστικά σώματα των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τους εισηγητές του νομοσχεδίου, πρόκειται για μια επιβεβλημένη νομοθετική ενέργεια, προκειμένου να εξαλειφθεί η οποιαδήποτε σκιά και αμφιβολία σχετικά με την ακεραιότητα του ανώτατου νομοθετικού οργάνου των ΗΠΑ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η αντιπρόσωπος της περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Louise Slaughter, «Πρόκειται για πολύ απλούς και στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας και το θεωρούμε πολύ σημαντικό η δράση των μελών του Αναωτάτου Δικαστηρίου να μην αφήνει το παραμικρό περιθώριο παρατυπίας».

Ωστόσο, ανώτεροι δικαστικοί κύκλοι της Αμερικής αμφισβητούν κατά πόσο το Κογκρέσο μπορεί να επιβάλει οποιοδήποτε περιορισμό και δεοντολογικό κανόνα στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς δεν προβλέπεται σχετική δυνατότητα στο αμερικανικό Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, John Roberts Jr. «Oιι ρητώς διατυπωμένοι δεοντολογικοί κανόνες καταλαμβάνουν μόνο τα κατώτερα ομοσπονδιακά δικαστήρια.Το Σύνταγμα συστήνει μόνο ένα δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών και δίνει στο Κογκρέσο την αρμοδιότητα θέσπισης πρόσθετων δικαστικών οργάνων για την κάλυψη των αναγκών της αμερικανικής δικαιοσύνης. Τα όργανα και οι επιτροπές του Κογκρέσου νομιμοποιούνται να ορίζουν πρότυπα και να θέτουν κανόνες για ατυτά τα δικαστικά σώματα και όχι για το Ανώτατο Δικαστήριο».
 

Σχόλια