Η.Π.Α.: Στο μικροσκόπιο ο νόμος για την ιατροφαρμακευτική ασφάλεια

0

Από τη στιγμή που οι επιδοτήσεις για τις παροχές υγείας τέθηκαν σε ισχύ, σχεδόν πέντε εκατομμύρια άτομα έχουν λάβει επιδοτήσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, προκειμένου να μπορέσουν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Η μέση επιδότηση ήταν περίπου $ 4.700 ανά άτομο. Ωστόσο, η τύχη των επιδοτήσεων αυτών θα εξαρτηθεί από το πώς το Δικαστήριο θα ερμηνεύσει τη διατύπωση ενός άρθρου του σχετικού νόμου, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια να περιορίσει δραματικά την επιδότηση όσων Αμερικανών αποκτούν ασφάλιση υγείας.

Το προς εξέταση θέμα ανακύπτει από τις προϋποθέσεις λήψης της σχετικής επιδότησης εκ μέρους των Αμερικανών πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να προβαίνουν σε αγορά ασφαλιστικών συμβολαίων μέσω των κρατικών αγορών. Αρκετές Πολιτείες ωστόσο επέλεξαν να έχουν τη δική τους αγορά παροχής ασφαλιστικών συμβολαίων, ενώ άλλες, λειτουργούν με βάση την κρατική.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ καλείται τώρα να αποφανθεί, εάν οι εν λόγω επιδοτήσεις, που χορηγούνται με σκοπό να καταστεί προσιτή σε όλους η ασφάλιση υγείας, προσφέρονται μόνον στους Αμερικανούς που χρησιμοποιούν την κρατική αγορά ή όχι.

Σχόλια