Η Λευκωσία ανάμεσα στις τέσσερις πόλεις που προσφέρονται να φιλοξενήσουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

0

Τέσσερις χώρες της ΕΕ έχουν υποβάλει προσφορές στο Συμβούλιο για να φιλοξενήσουν την έδρα της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ) στις ακόλουθες πόλεις:

— Λευκωσία (Κύπρος)
— Σόφια (Βουλγαρία)
— Ρίγα (Λετονία)
— Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Οι προσφορές θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του Συμβουλίου της ΕΕ στις 13 Μαΐου.
Κριτήρια αξιολόγησης

Πριν από τις 3 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

  • γεωγραφική ισορροπία
  • ημερομηνία κατά την οποία η ΕΑΕ μπορεί να συσταθεί μετά την έναρξη ισχύος του
  • ιδρυτικού κανονισμού
  • προσβασιμότητα της τοποθεσίας
  • ύπαρξη επαρκών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τα παιδιά του προσωπικού
  • κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και την ιατρική
  • περίθαλψη τέκνων και συζύγων

Επόμενα στάδια

Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι της συνεδρίασης των κρατών μελών στο πλαίσιο της ΕΜΑ θα πραγματοποιήσουν συζήτηση στις 5 Ιουνίου. Μετά από ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του Συμβουλίου EPSCO της 13ης Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, η τελική απόφαση για την έδρα της ΕΑΕ θα ληφθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας των εκπροσώπων των κρατών μελών.
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας – ιστορικό

Σκοπός της ΕΑΕ είναι να συνδράμει τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των νομικών πράξεων της ΕΕ στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της Ένωσης και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Θα στηρίζει επίσης τα κράτη μέλη στη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων τη διενέργεια συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων· Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στις 14 Φεβρουαρίου 2019. Στις 16 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της συμφωνίας. Η έκδοση του κανονισμού από το Συμβούλιο αναμένεται τον Ιούνιο.

Σχόλια