Ισότητα στην δικαιοσύνη – άνιση πρόσβαση των γυναικών στο σύστημα δίκαιου

0

 

Πολλοί παρατηρητές φοβούνται ότι ο κανόνας δικαίου πολύ συχνά αποκλείει τις γυναίκες.

Σε αυτό το βίντεο, η Καρολίνα Lasen Diaz (εκ του Συμβουλίου της Ευρώπης), παρουσιάζει ένα διήμερο συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί στη Βέρνη της Ελβετίας στις 15 Οκτωβρίου, με τίτλο «Προς την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης των γυναικών στη δικαιοσύνη”.

Οι εισηγητές του συνεδρίου θα διερευνήσουν τις ανισότητες σε νομικό, θεσμικό, δομικό, κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, ώστε να αναδείξουν τον περιορισμό της πρόσβασης των γυναικών στη δικαιοσύνη, από τον προθάλαμο μέχρι την είσοδο και την χρήση του νομικού συστήματος.

 

Σχόλια