Ισπανία: Αναστολή ευνοϊκών για τους δανειολήπτες μέτρων

0

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας ανέστειλε μέτρα, βάσει των οποίων δεν επιτρεπόταν στις τράπεζες να πραγματοποιούν εξώσεις, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών στεγαστικών δανείων, μέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσης.
Τα εν λόγω μέτρα είχε υιοθετήσει η περιφέρεια της Ανδαλουσίας, προκειμένου να παράσχει πίστωση χρόνου τριών ετών στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο έξωσης και κατάσχεσης του σπιτιού τους, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του στεγαστικού τους δανείου.
Το Δικαστήριο διέταξε την αναστολή εφαρμογής του μέτρου, έως ότου εκδικαστεί οριστικά η υπόθεση, δεν ανακοίνωσε ωστόσο ημερομηνία της σχετικής δικασίμου.