Ισπανία: Ανατροπή της απαγόρευσης που επέβαλε δήμος στην μπούργκα

0

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η απαγόρευση προσκρούει στο δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας των μουσουλμάνων γυναικών και οξύνει τις διακρίσεις, ενώ απέρριψε τους ισχυρισμούς των δημοτικών αρχών ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που δικαιολογούν τον περιορισμό.

Ο δήμος Lleida απαγόρευσε στις γυναίκες να φορούν νικάμπ ή μπούργκα σε δημόσια κτίρια το 2010. Την νομιμότητα της συγκεκριμένης απόφασης του δήμου αμφισβήτησε δικαστικά η ένωση μουσουλμάνων. Ενώ το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κάνει δεκτή την προσφυγή, το Εφετείο είχε πάρει το μέρος του δήμου, θεωρώντας βάσιμους τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς υπέρ του μέτρου.

Σχόλια