Ιταλία: κατηγορείται για πολιτική διακρίσεων από τη Διεθνή Αμνηστία

0

Η ιταλική κυβέρνηση, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Έκτακτη Ανάγκη Νόμαντ» που σχεδιάστηκε το 2008 εισήγαγε σαφείς διακρίσεις με σκοπό το κλείσιμο αρκετών καταυλισμών σε Ρώμη και Μιλάνο.

Παρότι ο μηχανισμός αυτός έχει κριθεί εδώ και περίπου 10 μήνες παράνομος από τον Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, όπως προκύπτει από έκθεση που παρουσίασε η Διεθνής Αμνηστία, οι αρχές συνεχίζουν να τον εφαρμόζουν παραβιάζοντας βασικά δικαιώματα των Ρομά που συνδέονται κυρίως με θέματα διαμονής, εκπαίδευσης καθώς και μη παροχής σε αυτούς της δυνατότητας πρόσβασης σε ένδικα μέσα.

Η ιταλική κυβέρνηση κατηγορείται ότι δεν εμφανίζεται συνεπής απέναντι στις διεθνείς υποχρεώσεις της και στις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά μάλιστα από την τελευταία να κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ενάντια στο ιταλικό κράτος βάσει της Οδηγίας για την ίση μεταχείριση προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (2000/43/ΕΚ) καθώς η κυβέρνηση οφείλει να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα των Ρομά απέχοντας από πρακτικές διακρίσεων που δε συνάδουν με το πνεύμα της ευρωπαϊκής πολιτικής στο επίμαχο ζήτημα.

Σχόλια