Καθημερινότητα τα εγκλήματα μίσους στην ΕΕ σύμφωνα με έρευνα της FRA

0

Περίπου τα μισά από τα κράτη-μέλη δεν τηρούν πλήρη αρχεία για εγκλήματα που συνδέονται με το φύλο, την θρησκεία ή την εθνικότητα, τα περιστατικά συχνά δεν καταγράφονται και τα σχετικά στατιστικά δεδομένα δεν δημοσιοποιούνται. Μεταξύ άλλων στις χώρες των οποίων τις παραλείψεις στηλίτευσε η οργάνωση περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα [Link], μόνον τέσσερα κράτη είχαν ικανοποιητικές επιδόσεις ως προς την παρακολούθηση και διαχείριση του φαινομένου των εγκλημάτων μίσους. Βρετανία, Σουηδία, Ολλανδία και Φινλανδία παρουσίασαν λεπτομερή μηχανισμό παρακολούθησης και καταγραφής τέτοιων περιστατικών, καθώς και δημοσίευσης των οικείων αριθμητικών δεδομένων. «Τα εγκλήματα μίσους δημιουργούν μία νοοτροπία “εμείς και αυτοί” η οποία προκαλεί ανεπανόρθωτη ψυχολογική ζημιά.

Υπονομεύουν τους βασικούς δημοκρατικούς πυλώνες της ισότητας και της πάταξης των διακρίσεων. Τα εγκλήματα μίσους δεν βλάπτουν μόνον το θύμα, αλλά και άλλα άτομα της συγκεκριμένης ομάδας –πολλά από τα οποία φοβούνται ότι θα είναι οι επόμενοι στόχοι- καθώς και την κοινωνία συνολικά. Για να το αντιμετωπίσουν αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν αφενός ότι τα εγκλήματα αυτά είναι “διαφανή”, αφετέρου ότι οι θύτες λογοδοτούν για τη ζημιά που προκαλούν», σχολίασε ο διευθυντής της FRA, Morten Kjaerum.

Σχόλια