Κάιρο: Διοικ. Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή κατά συνθήκης ειρήνης με Ισραήλ

0

Προσφεύγοντες ήταν τρεις δικηγόροι, μέλη της ένωσης “Revolutionary Youth Union”, οι οποίοι στόχευαν στην ακύρωση της διεθνούς συμφωνίας. Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονταν ότι ορισμένοι όροι της ειρηνευτικής συνθήκης θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, ιδίως ο όρος για περιορισμένη αιγυπτιακή στρατιωτική παρουσία στη Χερσόνησο του Σινά, απόρροια του οποίου υπήρξε η εμφάνιση ενόπλων ομάδων στην περιοχή. Το δικαστήριο, πάντως, απέρριψε την προσφυγή των τριών δικηγόρων θεωρώντας ότι η λύση του νομικού δεσμού μιας ειρηνευτικής συνθήκης αποτελεί έκφραση της κυριαρχικής εξουσίας του κράτους, συνεπώς η συναφής αρμοδιότητα ανήκει στην εκτελεστική εξουσία και ειδικότερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τον περασμένο μήνα ο εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου Morsi δήλωσε ότι η ειρηνευτική συνθήκη του 1978 (Camp David Peace Treaty) δεν χρήζει προς το παρόν τροποποίησης, επισημαίνοντας ότι η Αίγυπτος έχει την δυνατότητα να διατηρεί τον έλεγχο στη Χερσόνησο του Σινά και να αποκαθιστά την ασφάλεια στην επικράτειά της.

Σχόλια