Καλιφόρνια: Εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τα προσωπικά δεδομένα ζητούν οργανώσεις

0

Την επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου της Καλιφόρνια που αφορά στα προσωπικά δεδομένα ζητούν αμερικανικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι EFF (Electronic Frontier Foundation) και ACLU of Northern California. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν νομοθετική πρόταση που έχει κατατεθεί για τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων που διέπουν το δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν γνώση των δεδομένων που συλλέγουν και αποθηκεύουν για αυτούς οι εταιρείες.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τις εταιρείες να τους γνωστοποιήσουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει για αυτούς, καθώς και τα τυχόν τρίτα μέρη στα οποία έχουν διαθέσει τα συγκεντρωθέντα δεδομένα για λόγους marketing. Με τη νέα πρόταση παρέχεται επιπλέον στους πολίτες το δικαίωμα να λάβουν γνώση όλων των τρόπων με τους οποίους έγινε τυχόν συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων. Στην πράξη δηλαδή οι εταιρείες δεν θα υποχρεούνται να αποκαλύψουν μόνο τους τρίτους διαφημιστές με τους οποίους έχουν συμβληθεί αλλά και πιθανές μορφές συλλογής των δεδομένων από την διαδικτυακή αλληλεπίδραση (π.χ μέσω εφαρμογών τρίτων ή με ψηφιακές διαφημίσεις).

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της EFF, οι νέες προτάσεις ομοιάζουν αρκετά σε αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη στην Ευρώπη. Η οργάνωση παρατήρησε πως το προταθέν νομοσχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και όχι στην επιβολή περιορισμών ή επιπλέον δεσμεύσεων προς τις εταιρείες, για την πώληση των σχετικών πληροφοριών σε τρίτα μέρη.

Σχόλια