Καμπάνα στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

0

Για καθυστέρηση συμμόρφωσης με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ελλάδα καλείται να καταβάλει πρόστιμο ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα καθυστέρησε κατά 29 μήνες να ενσωματώσει στην εσωτερική έννομη τάξη της την κοινοτική οδηγία 2004/80, γεγονός για το οποίο καταδικάστηκε στις 7 Ιουλίου 2007. Η συγκεκριμένη οδηγία προβλέπει την αποζημίωση θυμάτων αξιόποινων πράξεων που στρέφονται κατά του προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων εγκλημάτων, των τρομοκρατικών αδικημάτων, των σεξουαλικών αδικημάτων, των αδικημάτων που διαπράττονται σε βάρος γυναικών και ανηλίκων και των ρατσιστικών ξενόφοβων αδικημάτων.
Κατά την οδηγία, που θα έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006, οι αποζημιώσεις πρέπει να καλύπτουν τις ζημιές που απορρέουν από τη βλάβη που υπέστη το θύμα αξιόποινης πράξης και τις ανάγκες των στενών συγγενών του.
Η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για επιβολή κατ΄ αποκοπή προστίμου στην Ελλάδα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ βασίζεται σε τρεις λόγους: Τη συμπεριφορά της Ελλάδας, με τις εκπρόθεσμες απαντήσεις των αρχών τόσο στο έγγραφο οχλήσεως όσο και στην αιτιολογημένη γνώμη. Τη διάρκεια της παράβασης που ξεπερνά τους 29 μήνες και τη σοβαρότητα της εν λόγω παράβασης. Η απόφαση θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών εβδομάδων.

Σχόλια