Καμπανάκι της Κομισιόν για το περιβάλλον

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα κινήσει μια σειρά διαδικασιών κατά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβιάσεις των κοινοτικών κανόνων στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Η Κομισιόν ενέκρινε συνολικά 36 παραπομπές στους εν λόγω τομείς.
Ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων είναι ενδεικτικός των συνεχιζόμενων παραβιάσεων στον τομέα του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μελέτη στρατηγικής, η οποία θα παραθέτει μια σειρά νέων μέτρων για τη βελτίωση της εφαρμογής των «πράσινων νόμων».
Αξιωματούχος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της ΕΕ – το κείμενο της οποίας αναμένεται να εγκριθεί από τους 27 αρχηγούς κρατών στο τέλος της εβδομάδας – προτείνει αλλαγές για την επίσπευση των διαδικασιών παραπομπής.
Ορισμένες από τις 36 παραπομπές αφορούν:

Αξιολόγηση επιπτώσεων
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει τελική γραπτή προειδοποίηση για μη συμμόρφωση σε απόφαση του 2006 του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η Ιρλανδία παραπέμπεται για πρώτη φορά στο ΔΕΚ για τον ίδιο λόγο με τη Βρετανία.

Νερό
Η Βρετανία θα λάβει μια πρώτη προειδοποιητική επιστολή βάσει του άρθρου 228 καθώς δε συμμορφώθηκε σε απόφαση του Δικαστηρίου για την έλλειψη εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε επτά πόλεις. Το Βέλγιο κλήθηκε να απαντήσει σε προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν αναφορικά με 90 εγκαταστάσεις, όπου η επεξεργασία αστικών λυμάτων είναι ελλιπής ή ανεπαρκής.

Απορρίμματα
Γραπτές προειδοποιητικές επιστολές θα σταλούν σε Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία διότι δεν συμμορφώθηκαν με οδηγία σχετικά με το πρόβλημα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Παρόμοιες προειδοποιήσεις θα λάβουν το Βέλγιο, η Δανία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Φινλανδία και η Σουηδία για το μη περιορισμό επιβλαβών ουσιών σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Φύση
Η Μάλτα πρόκειται να λάβει τελική προειδοποιητική επιστολή γιατί δεν έχει καταφέρει να περιορίσει το κυνήγι των ορτυκιών και των τρυγονιών. Η Ρουμανία, μέλος της ΕΕ για λιγότερο από δέκα μήνες, θα λάβει προειδοποιητική επιστολή επειδή ακόμα δεν έχει ορίσει ζώνες προστασίας για τα άγρια πτηνά.

Σχόλια