Κανονισμός για τις νέες ιατρικές τεχνολογίες

0

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά τις έντονες αντιδράσεις, ο κανονισμός για την αδειοδότηση των νέων ιατρικών τεχνολογιών. Σε αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τα βλαστοκύταρρα, θέμα το οποίο έχει προκαλέσει ποικίλες ηθικές αναστολές.

Με το νέο κανονισμό επιτρέπεται η έγκριση των νέων ιατρικών μεθόδων, στα πλαίσια όμως μιας κεντρικής, υποχρεωτικής διαδικασίας μέσω της οποίας επιδιώκεται η κοινή πρόσβαση των ασθενών στις σχετικές θεραπείες.

Σχόλια