Κατά της ΕΚΤ προσέφυγε το Bloomberg

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσέφυγε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg News κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαιτώντας τη δημοσιοποίηση στοιχείων της τράπεζας σχετικά με τη χρήση παραγώγων προϊόντων (swaps), που απέκρυψαν το μέγεθος του δημοσίου χρέους της Ελλάδας.
Ειδικότερα, η μητρική εταιρεία Bloomberg Finance LP του Bloomberg News που κατέθεσε την αγωγή, ζητεί να αποκαλυφθεί η σχετική έκθεση της ΕΚΤ, έτσι ώστε να σταματήσουν οι κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν παράγωγα με αυτόν τον τρόπο και να φανεί πως οι ευρωπαϊκές αρχές αντέδρασαν με τις πληροφορίες που είχαν για τα swaps. Για την ικανοποίηση του αιτήματός της, η Bloomberg Finance LP επικαλείται, μεταξύ άλλων, το δημόσιο συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών.
Από την πλευρά της η τράπεζα αρνείται να δημοσιοποιήσει τα επίμαχα έγγραφα με τη δικαιολογία ότι θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν περαιτέρω αστάθεια στις αγορές.

Σχόλια