Καταδίκη Ελβετίας από ΕΔΔΑ για ασάφεια της νομοθεσίας περί υποβοηθούμενης αυτοκτονίας

0

Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού προσωπικής και οικογενειακής ζωής) με αφορμή την ασάφεια της εθνικής νομοθεσίας για τη δυνατότητα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης η ηλικιωμένη Alda Gross επιθυμούσε να τερματίσει την ζωή της, παρότι δεν έπασχε από κάποια ανίατη ασθένεια.

Το Ιατρικό Συμβούλιο της Ζυρίχης απέρριψε το αίτημά της να της χορηγηθεί θανατηφόρα δόση του φαρμάκου που χρησιμοποιείται στις υποβοηθούμενες αυτοκτονίες, ενώ απορριπτικές ήταν οι αποφάσεις και των εθνικών δικαστηρίων. Το ΕΔΔΑ επανέλαβε αρχικά την παραδοχή που είχε κάνει στην παλαιότερη απόφαση Haas v. Switzerland, ότι δηλαδή το δικαίωμα του ατόμου να αποφασίζει με ελεύθερη συνείδηση για τον τρόπο και τον χρόνο τερματισμού της ζωής του αποτελεί μία έκφανση του δικαιώματος σεβασμού της προσωπικής ζωής κατά το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Το δικαστήριο χαρακτήρισε την εθνική νομοθεσία αόριστη και εστίασε στην έλλειψη σαφών ερμηνευτικών οδηγιών από μέρους της κυβέρνησης, που να αποσαφηνίζουν τις περιπτώσεις που επιτρέπεται στους γιατρούς να συνταγογραφούν θανάσιμες δόσεις φαρμάκων, σε ασθενείς που δεν πάσχουν από ανίατες ασθένειες.

Το δικαστήριο κατέληξε  [PDF] ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, ακριβώς επειδή δεν οριοθετήθηκε με σαφήνεια η έκταση του δικαιώματος σε υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Ορθώς, πάντως, το δικαστήριο απέφυγε να εκφράσει κάποια θέση για το αν έπρεπε να επιτραπεί η χορήγηση της θανάσιμης δόσης στην συγκεκριμένη περίπτωση, συμπληρώνοντας ότι για την σχετική οριοθέτηση αρμόδιες είναι οι ελβετικές αρχές.

 

Σχόλια