Καταδίκη Ουγγαρίας από το ΕΔΔΑ για διαχωρισμό των μαθητών Ρομά

0

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Ουγγαρία παραβίασε το Άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και την καταδίκασε σε καταβολή αποζημίωσης προς τους προσφεύγοντες.

Την προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ είχαν ασκήσει δύο γονείς Ρομά, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι τα παιδιά τους υπέστησαν διακρίσεις και στερήθηκαν τις ευκαιρίες της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης, επειδή υποχρεώθηκαν από τις αρχές να φοιτήσουν σε σχολεία για παιδιά με νοητική υστέρηση.

Το δικαστήριο δικαίωσε τους προσφεύγοντες παρατηρώντας ότι είναι συχνό φαινόμενο οι λανθασμένες διαγνώσεις παιδιών Ρομά ως εχόντων μαθησιακές δυσκολίες, με αποτέλεσμα την μεταφορά τους σε σχολεία για παιδιά με νοητική υστέρηση (remedial schools). Ειδικότερα, οι δικαστές έκριναν [Link] ότι η Ουγγαρία απέτυχε να διασφαλίσει την αποτροπή διακρίσεων σε βάρος των παιδιών Ρομά, εξαιτίας της χρήσης συγκεκριμένων μεθόδων αξιολόγησης της μαθησιακής τους ικανότητας.

Σχόλια