Καταδίκη της Βρετανίας από το ΕΔΔΑ για απόλυση οδηγού λόγω πολιτικών πεποιθήσεων

0

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ο Redfearn απολύθηκε από την δουλειά του τον Ιούνιο του 2004 σε ηλικία 56 ετών, επειδή εξελέγη ως τοπικός σύμβουλος με την εθνικιστική παράταξη BNP (British National Party). Ο προσφεύγων απασχολούνταν από τον Δεκέμβριο του 2003 στην εταιρεία Serco, ενώ είχε την θέση οδηγού για πούλμαν μεταφοράς ατόμων με σωματικές αναπηρίες ή πνευματικές διαταραχές. Κατόπιν διαμαρτυριών για την πολιτική δράση του Redfearn, η εργοδότρια εταιρεία προχώρησε στην απόλυσή του.

Δύο μήνες μετά την απόλυση ο Redfearn προσέφυγε στα αρμόδια διαιτητικά όργανα για εργατικές διαφορές, ισχυριζόμενος ότι υπέστη διακριτική μεταχείριση λόγω των πεποιθήσεών του και επικαλούμενος ως νόμιμη βάση τις διατάξεις του νόμου “Race Relations Act 1976”. Το αρμόδιο όργανο δεν τον δικαίωσε, θεωρώντας ότι η απόλυσή του έγινε νομίμως για λόγους ασφάλειας, αφού η παραμονή του ίσως δημιουργούσε αμηχανία στους επιβάτες του πούλμαν ή τους έθετε σε κίνδυνο από ενδεχόμενες επιθέσεις πολιτικών αντιπάλων του κόμματος BNP.

Το δικαστήριο που εκδίκασε την έφεση έκρινε μεν ότι υπήρχε βάση στους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος από την στιγμή που η εργοδότρια εταιρεία δεν εξέτασε την δυνατότητα λήψης εναλλακτικών μέτρων πριν την απόλυση, απέρριψε όμως την έφεση με το επιχείρημα ότι το νομοθέτημα που επικαλέστηκε ως νόμιμη βάση ο Redfearn καλύπτει μόνον τις διακρίσεις βάση εθνικότητας και όχι τις διακρίσεις βάσει πολιτικών πεποιθήσεων. Με πλειοψηφία 4-3 οι δικαστές του ΕΔΔΑ έκριναν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος ένωσης του προσφεύγοντος.

Αυτό διότι το δικαίωμα ένωσης πρέπει να διασφαλίζεται και σε περιπτώσεις όπου οι ενώσεις υπηρετούν απόψεις που ενοχλούν ή σοκάρουν την κοινωνική πλειοψηφία. Το δικαστήριο παρατήρησε επιπλέον ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η εταιρεία δεν εξέτασε ηπιότερα μέτρα, όπως να μεταφέρει τον Redfearn σε άλλο πόστο, ούτε έλαβε υπόψη της ότι πέραν των πολιτικών του αναφορών δεν είχε υπάρξει κανένα άλλο παράπονο σχετικά με τις επιδόσεις και την συμπεριφορά του κατά την εργασία.

Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης του Redfearn έγκειται εν μέρει και στο γεγονός ότι όταν απολύθηκε, εργαζόταν στην εταιρεία Serco λιγότερο από ένα χρόνο. Βάσει της σχετικής βρετανικής νομοθεσίας οι εργαζόμενοι που απολύονται πριν την συμπλήρωση ενός έτους απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, δεν μπορούν να επικαλεστούν τις διατάξεις νόμου του 1996 περί αδικαιολόγητης καταγγελίας της εργασιακής σχέσης, αλλά στηρίζουν την αγωγή τους στις γενικές διατάξεις περί διακρίσεων.

Η πρακτική σημασία –η οποία έγινε αντιληπτή και στην υπόθεση του Redfearn- είναι ότι οι εργαζόμενοι που απολύονται πριν την συμπλήρωση του έτους μπορούν να επικαλεστούν διακριτική μεταχείριση λόγω θρησκευτικών αντιλήψεων, εθνικής καταγωγής ή φύλου, αλλά όχι λόγω πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων. Στην απόφαση του ΕΔΔΑ η ιδιομορφία αυτή της βρετανικής έννομης τάξης καταδεικνύεται από την πλειοψηφία των δικαστών, οι οποίοι επεσήμαναν ότι κανονικά η Βρετανία όφειλε να λαμβάνει μέτρα για να προστατεύει τους εργαζομένους από άδικες απολύσεις λόγω πολιτικών φρονημάτων ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής τους στον εργοδότη, πριν την καταγγελία της εργασιακής σχέσης.

Καταδίκη της Βρετανίας από το ΕΔΔΑ για απόλυση οδηγού λόγω πολιτικών πεποιθήσεων

Σχόλια