Καταδίκη της Deutsche Bank για την πώληση swaps

0

Στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ύψους 541.000 ευρώ καταδικάστηκε η Deutsche Bank, για την πώληση σύνθετων παραγώγων. Το γερμανικό δικαστήριο που εξέδωσε τη συγκεκριμένη απόφαση έκρινε ότι η τράπεζα δεν συμβούλεψε, ως όφειλε, την εταιρεία ειδών υγιεινής Ille Papier Service GmbH για τους κινδύνους που ενέχει το πολύπλοκο χρηματοοικονομικό παράγωγο spread ladder swap, το οποίο αγόρασε η εταιρεία, το 2005, για να περιορίσει τους τόκους που πληρώνει στο πλαίσιο των δανειακών της υποχρεώσεων. Ειδικοί εκτιμούν ότι η απόφαση θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες, στη Γερμανία, θα πωλούν στο μέλλον τέτοια προϊόντα.

Σχόλια