Καταδίκη της Ελλάδας για τη διευρυμένη εφαρμογή της βουλευτικής ασυλίας

0

Με αφορμή την υπόθεση Συγγελίδη-Αποστολάκη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου καταδίκασε εκ νέου την Ελλάδα για τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων περί βουλευτικής ασυλίας.
Το δικαστήριο, που είχε καταδικάσει την Ελλάδα για τον ίδιο λόγο, το 2006, στην υπόθεση Τσαλκιτζή, απεφάνθη ότι η βουλευτική ασυλία πρέπει να συνδέεται ευθέως με τις δραστηριότητες των μελών του κοινοβουλίου, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δικαστήριο κρίνει ότι η άρση της ασυλίας των εμπλεκομένων βουλευτών πρέπει να γίνεται αυτόματα. Η μαζική και άκριτη απόρριψη όλων των αιτήσεων άρσης ασυλίας βουλευτών, που επισημαίνεται ότι αποτελεί πάγια τακτική, αντιβαίνει, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ΕΔΑΔ, στο δικαίωμα πρόσβασης στα ελληνικά δικαστήρια ( άρθρο 6 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

Σχόλια