Καταδίκη της Γαλλίας από το ΕΔΔΑ για τη σύλληψη Σομαλών πειρατών

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με απόφασή του υποχρεώνει την Γαλλία να αποζημιώσει εννέα Σομαλούς πειρατές, οι οποίοι καταδικάστηκαν για πράξεις πειρατείας το 2008.

Μετά τη σύλληψή τους από τις γαλλικές αρχές, οι ύποπτοι για πειρατεία Σομαλοί τέθηκαν υπό κράτηση , άλλοι για 5 ημέρες και άλλοι για 3 ημέρες. Το Δικαστήριο θεώρησε υπερβολικά μεγάλη τη διάρκεια κράτησης και στις δύο περιπτώσεις και επέβαλε στη Γαλλία την υποχρέωση να αποζημιώσει με χιλιάδες ευρώ όλους τους υπόπτους, ανεξαρτήτως εάν καταδικάστηκαν ή αν αθωώθηκαν μεταγενέστερα.

Σε μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της θαλάσσιας πειρατείας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε τον περασμένο μήνα ψήφισμα με το οποίο καλεί σε κινητοποίηση όλα τα κράτη για την καταπολέμηση του φαινομένου στις ακτές της Σομαλίας.

 

Σχόλια