Καταδίκη της Ιταλίας για τη διαχείριση απορριμάτων

0

Για παραβίαση ευρωπαικής Οδηγίας, αναφορικά με τη διαχείριση απορριμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ιταλία, κρίνοντας ότι κακώς επέτρεψε τη συσσώρευση τόνων σκουπιδιων στους δρόμους της Νάπολης το 2007 και το 2008.
Η Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη της γειτονικής χώρας, αλλά το Δικαστήριο, εκδικάζοντας προσφυγή της Κομισιόν, έκρινε ότι οι χώροι ταφής απορριμάτων στη Νάπολη δεν ήταν κατάλληλοι.
Η Ιταλία καλείται να συμμορφωθεί με την απόφαση, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, απειλείται με βαριά πρόστιμα.

Σχόλια