Καταδίκη της Κροατίας για διακρίσεις σε βάρος των Ρομά

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Κροατία για διακρίσεις σε βάρος του πληθυσμού των Ρομά της χώρας, εξαιτίας απόφασης, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές Ρομά τοποθετούνταν σε διαφορετικές τάξεις από τα άλλα παιδιά των σχολείων της χώρας. Προς υπεράσπισή της, η Κροατία υποστήριξε ότι ο διαχωρισμός αυτός δε συνιστά δυσμενή διάκριση αλλά, αντίθετα, αποφασίστηκε προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές Ρομά να συμβαδίσουν με τους υπόλοιπους μαθητές. Οι 15 πρώην μαθητές που προσέφυγαν ενώπιον του ΕΔΑΔ, καταγγέλλοντας το κροατικό κράτος για ρατσισμό, δικαιώθηκαν και θα λάβουν ως αποζημίωση το ποσό των 4.500 χιλιάδων ευρώ έκαστος. ;

Σχόλια