Καταδίκη της Πολωνίας για υπόθεση εγκυμοσύνης από βιασμό

0

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορούσε εγκυμοσύνη 14χρονης κοπέλας, η οποία δέχθηκε, από κοινού με την μητέρα της, έντονες πιέσεις προκειμένου να μην προβεί σε διακοπή της κύησης, παρόλο που η εν λόγω διακοπή αποτελούσε επιθυμία των δύο γυναικών και παρόλο που η εγκυμοσύνη υπήρξε αποτέλεσμα βιασμού.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι, αν και οι προσφεύγουσες εδικαιούντο παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασία διακοπής της εγκυμοσύνης, ωστόσο δεν τους παρασχέθηκαν επαρκείς πληροφορίες. Αντιθέτως, αντιμετώπισαν σοβαρά προσχώματα στην από κοινού απόφαση περί διακοπής της εγκυμοσύνης, λόγω της άρνησης των ιατρών του νοσοκομείου να προβούν σε αυτήν, αλλά και της παρέμβασης Καθολικού ιερέα, ο οποίος είχε πληροφορηθεί επί της υποθέσεως. Επιπλέον, το νοσοκομείο προέβη σε δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Τα παραπάνω συνιστούν, σύμφωνα με το Δικαστήριο, παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, ήτοι του δικαιώματος σεβασμού της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο μετέπειτα εγκλεισμός της 14χρονης σε κέντρο ανηλίκων στα πλαίσια εκδίκασης ενδεχόμενης αποστέρησης της μητέρας από τα γονεϊκά της δικαιώματα, δεν ήταν δικαιολογημένος, καθώς στην πραγματικότητα απέβλεπε στην αποτροπή της διακοπής της κύησης. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 παρ.1 της ΕΣΔΑ περί δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια.

Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι δύο προσφεύγουσες, τόσο από τους ιατρούς, όσο και από τον ιερέα, σε συνδυασμό με την απουσία προστατευτικού πλαισίου από τις αρχές της χώρας, συνιστούν, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, ήτοι της απαγόρευσης βασανιστηρίων και απάνθρωπης μεταχείρισης. Κατόπιν τούτων, καταδίκασε την Πολωνία να καταβάλει 30.000 ευρώ στην ανήλικη και 15.000 ευρώ στην μητέρα λόγω ηθικής βλάβης.