Καταδίκη της Τουρκίας για παραβίαση περιουσίας αποφάσισε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

0

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση αναγνώρισης από τις τουρκικές αρχές, της Ελληνίδας Μαρίας Γιαννοπούλου, ως κληρονόμου ακινήτου της μητέρας της στην Τουρκία. Το Δικαστήριο δεν έχει καθορίσει ακόμη το ποσό που θα πρέπει να της καταβάλει η Τουρκία για ηθική και υλική βλάβη.

Η Μαρία Γιαννοπούλου απεβίωσε τον Μάρτιο του 2009, αφού προηγούμενα είχε εκχωρήσει
το κληρονομικό της δικαίωμα, για το ακίνητο που είχε η μητέρα της στην Τουρκία, στον
κ.Γκιρόπουλο, που συνέχισε τη διαδικασία της προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είχε διαμαρτυρηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, ότι στην περίπτωσή της είχε παραβιαστεί το δικαίωμα στην περιουσία.

Η Μαρία Γιαννοπούλου είχε προσφύγει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όταν το 2001 ολοκληρώθηκε η δικαστική διαμάχη που είχε ξεκινήσει το 1982. Το Τουρκικό Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση της για αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος στην περιουσία της μητέρας της, στην Τουρκία.

Σήμερα, έστω και μετά θάνατον ο αγώνας της δικαιώθηκε από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 

Σχόλια