Καταδίκη του Ην. Βασιλείου από το ΕΔΑΔ για αυθαίρετη παράταση διάρκειας κράτησης

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε το Ηνωμένο Βασίλειο για παραβίαση του άρθρου 5 παρ.1 της ΕΣΔΑ, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια κατόπιν προσφυγής τριών Βρετανών φυλακισμένων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι αυθαίρετη η παράταση της διάρκειας της κράτησής τους για λόγους δημόσιας ασφάλειας χωρίς ταυτόχρονη παροχή της δυνατότητας πρόσβασης σε προγράμματα επανένταξης.

Πιο συγκεκριμένα, στους προσφεύγοντες έχει επιβληθεί η ποινή της φυλάκισης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας τάξης (imprisonment for public protection – “IPP sentences”) και το δικαστήριο ενώ είχε προβλέψει ένα ελάχιστο όριο δεν είχε προβεί σε σαφή καθορισμό της χρονικής διάρκειας της φυλάκισης. Οι τρεις άντρες καταγγέλλουν ότι μετά την πάροδο αυτού του ελαχίστου χρονικού ορίου, η φυλάκισή τους παρατάθηκε ενώ διακόπηκε η συμμετοχή τους σε προγράμματα που συνέβαλαν στην ομαλή μελλοντική προσαρμογή τους στην κοινωνία.

Το ΕΔΑΔ έκρινε [Doc PDF]  ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του επιδιωκόμενου με τη φυλάκιση σκοπού και της φυλάκισης αυτής καθ’εαυτής. Έτσι, ακόμα και αν η φυλάκιση για λόγους δημόσιας ασφάλειας μπορεί να δικαιολογηθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 5 παρ.1, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ανοιχτό παράθυρο σε αυθαίρετη παράταση του χρόνου παραμονής στη φυλακή χωρίς μάλιστα παράλληλη υποστήριξη του φυλακισμένου μέσω μηχανισμών κοινωνικής επανένταξης και χορήγησης εύλογων ευκαιριών για αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς των ατόμων.

Τέλος, τα μέλη του δικαστηρίου θεώρησαν ότι το εν λόγω μέτρο υιοθετήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση χωρίς την απαραίτητη πρόβλεψη και δίχως την αναγκαία οργάνωση του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης με αποτέλεσμα οι ανεπάρκειες και τα κενά να δυσχεραίνουν την ομαλή εφαρμογή των ποινών.

Σχόλια