Καταγγελίες των ΗΠΑ για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην Κίνα

0

Αρμόδια όργανα των ΗΠΑ έχουν ήδη προβεί σε καταγγελίες στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με τα ελλιπή μέτρα που έχουν λάβει οι
κυβερνητικές αρχές της Κίνας για την επιβολή ποινών στους παράνομους
αντιγραφείς κινηματογραφικών ταινιών και μουσικής.

Πρόκειται για πρακτική που συνιστά παραβίαση των εμπορικών κανόνων και
δημιουργεί περιορισμούς στις εισαγωγές αγαθών ψυχαγωγίας.

Η Κίνα απάντησε έμμεσα με την επίσημη ανακοίνωση του σχεδίου δράσης της για
την καταπολέμηση της πειρατείας και για την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας και άμεσα με την δήλωση του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Κίνας, ο
οποίος επιβεβαίωσε τη δυσαρέσκεια της Κίνας για την αμερικανική στάση, που
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις διμερείς σχέσεις.

Σχόλια