Καταργείται η άδεια εξόδου στην Κούβα

0

Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 Ιανουαρίου 2013 και πλέον οι Κουβανοί θα έχουν την δυνατότητα να ταξιδεύουν μόνο με το διαβατήριό τους, παραλείποντας τις χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες που προβλέπονταν έως τώρα. Επιπλέον, ο χρόνος επιτρεπόμενης παραμονής στο εξωτερικό αυξάνεται από τους 11 στους 24 μήνες.

Τα συγκεκριμένα μέτρα είναι μέρος της γενικότερης μεταρρύθμισης της μεταναστευτικής πολιτικής, που προωθεί ο Ραούλ Κάστρο, από τότε που ανέλαβε την εξουσία στη θέση του αδελφού του, Φιντέλ. Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, οι πολίτες που επιθυμούσαν να φύγουν από τη χώρα αντιμετωπίζονταν ως προδότες και εχθροί της επανάστασης, στην πραγματικότητα όμως, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι λόγοι που οδηγούσαν αρκετούς Κουβανούς να εγκαταλείψουν τη χώρα τους ήταν καθαρά οικονομικοί.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η πολιτική προάσπισης του «ανθρώπινου κεφαλαίου» της Κούβας παραμένει σε ισχύ, οι επαγγελματίες υψηλών προσόντων, όπως για παράδειγμα οι ιατροί, αναμένεται να αντιμετωπίσουν επιπλέον εμπόδια σε περίπτωση που επιχειρήσουν να ταξιδέψουν εκτός χώρας.