Κατατέθηκε στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση το νομοσχέδιο για τα Βακούφια

0

Κατατέθηκε από την κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση το σχέδιο νόμου περί Βακουφίων και το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της εναρμόνισης της τουρκικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, με το σχέδιο νόμου πραγματοποιείται ένα περιορισμένο άνοιγμα όσον αφορά στην απόδοση ακινήτων στα ευαγή ιδρύματα των μειονοτήτων. Ειδικότερα, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στα ιδρύματα αυτά των ακινήτων η ιδιοκτησία των οποίων έχει μεταβιβασθεί στο Δημόσιο, αλλά στο σχέδιο δεν περιλαμβάνεται καμία ρύθμιση όσον αφορά την επιστροφή των ακινήτων η ιδιοκτησία των οποίων έχει μεταβιβασθεί σε τρίτα άτομα.

Πάντως, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας αναμένει μεγάλο αριθμό μηνύσεων κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από ιδρύματα των μειονοτήτων σε περίπτωση κατά την οποία το σχέδιο υπερψηφισθεί με την παρούσα μορφή του, ενώ υπάρχει πιθανότητα μετά την εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων η Άγκυρα να καταδικασθεί στην καταβολή τεραστίων αποζημιώσεων.

Σχόλια