Κίνα: Κλείνουν επιχειρήσεις λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος

0

Η Πολιτειακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας, με τη βοήθεια ειδικών από τα αρμόδια υπουργεία, μέσα στο 2006, εξέτασαν λεπτομερώς 28.000 επιχειρήσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι οι 3.176 παραβίαζαν τη νομοθεσία για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και διατάχθηκε η αναστολή λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τις αναφορές των τοπικών μέσων, οι αρμόδιες επιτροπές έχουν συνολικά ελέγξει 720.000 εταιρείες, με έμφαση στα εργοτάξια, τις βιομηχανικές ζώνες και τις εγκαταστάσεις κοντά σε πηγές πόσιμου νερού.

Η Κίνα είχε θέσει ως στόχο, για πέρυσι μόνο, να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 2% και την κατανάλωση ενέργειας κατά 4% ανά μονάδα ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο τελικά δεν κατάφερε να αγγίξει.

Άλλωστε, οι έως τώρα εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Κίνα είναι σήμερα δεύτερη παγκοσμίως σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θεωρείται ότι σύντομα θα ξεπεράσει και τις ΗΠΑ.

Σχόλια