Κίνα: Υποχρέωση ενήλικων τέκνων να επισκέπτονται τους ηλικιωμένους γονείς τους

0

Ισχύ νόμου έχει πλέον στην Κίνα ειδική ρύθμιση που υποχρεώνει τα ενήλικα τέκνα να διατηρούν επαφή με τους ηλικιωμένους γονείς τους και να τους επισκέπτονται τακτικά.
Σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση και την ακαδημαϊκή νομική κοινότητα πρόκειται για ένα μέτρο πρόνοιας για την τρίτη ηλικία, που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.
Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι η κινεζική νομοθεσία έδινε ήδη τη δυνατότητα στους Κινέζους να στρέφονται δικαστικά εναντίον των τέκνων τους, λόγω παραμέλησης ή ελλιπούς συναισθηματικής υποστήριξης.
Να σημειωθεί τέλος, ότι η ρύθμιση δε διευκρινίζει την ακριβή συχνότητα που θα πρέπει να έχουν οι επισκέψεις, ούτε τις κυρώσεις που θα υφίστανται οι παραβάτες.