spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔιεθνήΚοινή συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής-Εμπορίου με θέμα την κοινή...

Κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής-Εμπορίου με θέμα την κοινή Γεωργική Πολιτική

Το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και ειδικότερα η «εξέταση της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM (2018) 392 final, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» ήταν το θέμα της κοινής συνεδρίασης της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Τα μέλη των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών ενημέρωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρος Αραχωβίτης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης η Υφυπουργός κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Χαράλαμπος Κασίμης, καθώς και ο Διευθυντής Στρατηγικής Απλοποίησης και Ανάλυσης Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Αναστάσιος Χανιώτης.

Στα εισαγωγικά της σχόλια, η Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κυρία Καφαντάρη, υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση της ΚΓΠ, σημειώνοντας ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να παραμείνει κοινή και ολοκληρωμένη. Τόνισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας, όπως για παράδειγμα η νησιωτικότητα και οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας, ενώ διαφώνησε με τη μείωση της χρηματοδότησης και εξέφρασε την άποψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να εστιάσουν στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, σε νέους αγρότες και στα χαμηλά εισοδήματα.

Στην ομιλία του, ο αρμόδιος Υπουργός κ. Αραχωβίτης σημείωσε την επίδραση που ενδέχεται να έχει το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών στην πορεία των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΓΠ. Αναφορικά με τις θέσεις της χώρας μας για την ΚΓΠ, στάθηκε στις προτάσεις του Πρωθυπουργού για την αποφυγή μείωσης του προϋπολογισμού της, μέσω της αναζήτησης νέων ιδίων πόρων χωρίς επιβάρυνση των ευρωπαίων πολιτών, της θέσπισης φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και επί των μεγάλων εταιρειών του Διαδικτύου. Τόνισε, επίσης, ότι στην κατανομή των άμεσων ενισχύσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες που συνάδουν με τους στόχους της ΚΓΠ, όπως η μεγάλη διαφοροποίηση του κόστους εργασίας και γης, οι αγρονομικές δυνατότητες, οι διαφορετικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το εισόδημα των αγροτών και η σύγκρισή του με το μη γεωργικό, η βιωσιμότητα και το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι του Πυλώνα ΙΙ. Ο κ. Αραχωβίτης σημείωσε με τη σειρά του ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή κοινή πολιτική, που θα εξασφαλίζει μια δίκαιη εισοδηματική στήριξη στους ευρωπαίους αγρότες, παρέχοντας ασφαλή, υψηλής ποιότητας και οικονομικά τρόφιμα, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις.

Στην εισήγησή της, η Υφυπουργός κυρία Τελιγιορίδου υπογράμμισε τη σημασία της ενσωμάτωσης της γνώσης και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, προκειμένου να καταστεί βιώσιμος και ανταγωνιστικός. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι και οι προτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για συμπληρωματική εισοδηματική ενίσχυση στους νέους αγρότες κατά 2%, καθώς και η αύξηση του ηλικιακού ορίου των νέων αγροτών στα 45 έτη. Τέλος, επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει επαρκής μεταβατική περίοδος προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη σύνθεση παλαιάς και νέας ΚΓΠ.

Ο κ. Χανιώτης ανέφερε ότι η μείωση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές ανέρχεται σε ποσοστό 4,8%, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων, μέσω της μετάβασης από ένα σύστημα βάσει ελέγχων σε ένα σύστημα βάσει επιδόσεων. Ο κ. Χανιώτης τόνισε ως προς το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, την ανάγκη στροφής στο περιβάλλον και την καινοτομία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στην απορρόφηση των κονδυλίων για την έρευνα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, κατέδειξε ωστόσο την ανάγκη επιτάχυνσης στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Στο σχόλιό του, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, κ. Κασίμης, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν υπολείπεται σε τίποτα ούτε ως προς τη διασφάλιση συμμαχιών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. ούτε ως προς το επίπεδο προετοιμασίας για τη διαμόρφωση εθνικού σχεδίου.

Lawjobs