Κοινό ανακοινωθέν Αναστασίαδη-Έρογλου για την ταχύτερη επίλυση του κυπριακού

0

Με ένα κοινό ανακοινωθέν ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ντερβίς Έρογλου, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Με την ανακοίνωση, οι δυο ηγέτες συμφώνησαν στον τερματισμό της παρούσας κατάστασης αναγνωρίζοντας τις αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει τυχόν παράτασή της για τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Παράλληλα, εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους για επανέναρξη δομημένων διαπραγματεύσεων με στόχο να φτάσουν σε επίλυση το συντομότερο δυνατό και ακολούθως να πραγματοποιήσουν ξεχωριστά και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα.
Η επίλυση των ζητημάτων, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, θα βασίζεται σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου και η ενωμένη Κύπρος, σαν μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει μια ενιαία νομική προσωπικότητα και μία κυριαρχία, η οποία θα καθορίζεται ως η κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη- μέλη των Ηνωμένων Εθνών υπό τον χάρτη του ΟΗΕ και η οποία προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Οι διαπραγματεύσεις θα έχουν σαν στόχο την ύπαρξη μίας ενιαίας κυπριακής ιθαγένειας που θα ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία ενώ όλοι οι πολίτες της ενωμένης Κύπρου θα είναι και πολίτες είτε του ελληνοκυπριακού συνιστώντος κράτους είτε του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους.
Η συμφωνία προβλέπει την επίτευξη ομοσπονδιακού Συντάγματος που θα αποτελεί τον ανώτατο νόμο του νησιού, θα ορίζει ότι η ομοσπονδία θα αποτελείται από δύο συνιστώντα κράτη με ίσο καθεστώς, θα καθορίζει τις εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης καθώς και θέματα που είναι συναφή με τις καθορισμένες αρμοδιότητές της και θα προνοεί επίσης ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ασκείται από τα συνιστώντα κράτη. Τα συνιστώντα κράτη θα ασκούν πλήρως και οριστικά όλες τις εξουσίες τους, μακριά από επεμβάσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα καταπατούν τις νομοθεσίες των συνιστώντων κρατών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των συνιστώντων κρατών και οι νομοθεσίες των συνιστώντων κρατών δεν θα καταπατούν ομοσπονδιακούς νόμους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οποιαδήποτε διαμάχη σε σχέση με τα παραπάνω θα δικάζεται από το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο. Καμιά από τις δυο πλευρές δεν θα μπορεί να διεκδικεί εξουσία ή δικαιοδοσία στην άλλη.
Στη συμφωνία για τη διαπραγμάτευση προβλέπεται ότι η ενωμένη κυπριακή ομοσπονδία θα προκύψει μετά την έγκριση της επίλυσης, σε ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα.
Στη βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπεται ότι θα απαγορεύεται η ένωση ολόκληρης ή μέρους της ομοσπονδίας με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιασδήποτε μορφής διχοτόμηση ή απόσχιση ή οποιαδήποτε άλλη μονομερής αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων.