Κομισιόν: Διαδικασία κατά 12 κρατών για το ενεργειακό πρόγραμμα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση κατά του Βελγίου, της Εσθονίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας, επειδή δεν κοινοποίησαν το εθνικό τους πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, όπως όφειλαν σύμφωνα με την οδηγία του 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες
Τα σχέδια δράσης αφορούν τις εθνικές στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 9% μέχρι το τέλος του 2016 καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα συμμορφωθούν με μία σειρά άλλων διατάξεων της οδηγίας.
«Τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση δείχνουν τη δέσμευση των κρατών μελών για καθαρότερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη μορφή ενέργειας, την ενέργεια που δεν καταναλώνουμε. Θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου γιατί 12 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει το σχέδιό τους», δήλωσε ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Ενέργειας, Άντρις Πίμπαλγκς.
Η ορθή εφαρμογή της οδηγίας αναμένεται ότι θα δημιουργήσει τις συνθήκες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την προώθηση μιας αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και για τη λήψη άλλων μέτρων που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση για τους τελικούς καταναλωτές.
Η εν λόγω οδηγία θα συμβάλει επίσης αισθητά στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ενεργειακή κατανάλωση της Ένωσης είναι κατά 20% περίπου υψηλότερη από εκείνη που δικαιολογείται από οικονομική άποψη. Τον Μάρτιο 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισαν τη σημασία που έχει ο στόχος της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση.

Σχόλια