Κομισιόν: Εγκαινιάζει το «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών»

0

Σύμφωνα με την ανακοίνωση [Link] της Κομισιόν το έτος θα είναι αφιερωμένο στους Ευρωπαίους πολίτες και στα δικαιώματά τους, ενώ το 2013 είναι επιπλέον η 20η επέτειος από την εισαγωγή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993. Στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών» θα διοργανωθούν εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια σε όλη την Ευρώπη, ενώ στο επίκεντρο της Κομισιόν θα βρεθεί και η ενίσχυση της προβολής των πολυγλωσσικών δικτυακών πυλών “Europe Direct” και “Your Europe”, οι οποίες αποτελούν βασικά εργαλεία διάχυσης πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης.

Στην ατζέντα της Επιτροπής είναι και η διεξαγωγή συζητήσεων σε ευρωπαϊκούς δήμους, προκειμένου οι πολιτικοί υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων να προσεγγίσουν τους πολίτες και να συνδιαλλαγούν μαζί τους για σημαντικά ζητήματα. «Χρειαζόμαστε την άμεση συμμετοχή των πολιτών για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ένωσης με μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Για το λόγο αυτό το 2013 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των πολιτών – ένα έτος αφιερωμένο σε εσάς και στα δικαιώματά σας.

Η ιθαγένεια της ‘Ενωσης δεν είναι απλώς μόνο μια έννοια. Είναι μια πρακτική πραγματικότητα που αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν πώς μπορούν να ωφεληθούν άμεσα από τα δικαιώματά τους και να ακούσει τις απόψεις τους σχετικά με την πορεία της Ευρώπης. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να προετοιμάσουν το έδαφος για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές εκλογές. Είναι καιρός να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη για το κοινό μας μέλλον», δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ θα θέματα δικαιοσύνης Viviane Reding.

Σχόλια