Κομισιόν: Έγκριση δύο Kανονισμών για βελτίωση της ασφάλειας των οδικών μεταφορών

0

Δύο κανονισμούς για την προώθηση της ανάπτυξης «ευφυών υπηρεσιών πληροφοριών» για οδηγούς ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να καταστούν οι οδικές μεταφορές ασφαλέστερες και να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα τόσο στον αριθμό όσο και στην σοβαρότητά τους.

Με τους νέους κανονισμούς δεν καθίστανται υποχρεωτικές οι υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά σε περίπτωση που τα κράτη και οι επιχειρήσεις μεταφορών θέλουν να τις υιοθετήσουν θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που τίθενται στους εν λόγω Κανονισμούς. Οι υπηρεσίες πληροφοριών θα ειδοποιούν τους οδηγούς για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες καθ’οδόν, ενώ στους οδηγούς φορτηγών θα παρέχονται πληροφορίες για ασφαλείς και προστατευόμενες θέσεις στάθμευσης. Επιδίωξη της Επιτροπής είναι οι υπηρεσίες αυτές να είναι διαλειτουργικές και συμβατές σε όλη την Ευρώπη και να παρέχονται σε όσο το δυνατόν περισσότερους οδηγούς στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.

Σχόλια